Contract law in contemporary international commerce

Source
Revue européenne de droit privé - ISSN 0928-9801-28:6 (2020) p. 1295-1300

Public consultation on the European Enforcement Order Regulation (EC) No 805/2004 creating a European Enforcement Order for uncontested claims – Position paper

Source
European Association of Private International Law, 2020,41 p.
Author(s)
    Marco Farina, Veleria Giugliano, Jan von Hein, Xandra Kramer, Thalia Kruger, Lidia Morena Blesa, Elena Alina Onțanu, Carmen Otero Garcia-Castellón, Fieke Van Overbeeke, Francesca Clara Villata

De (niet-)toepasselijkheid van de Detacheringsrichtlijn op arbeid in het Europees wegtransport

Source
Detachering: nieuwe ontwikkelingen in het Europees recht vanuit Belgisch en Nederlands perspectief / Verschueren, H. [edit.]-p. 59-99

De toepassing van de verordeningen inzake de Europese executoriale titel, het betalingsbevel, de geringe vordering en het Europees bankbeslag – onderzoeksresultaten

Source
Tijdschrift voor internationaal privaatrecht - ISSN 2030-4072-3 (2019) p. 267-302

Toepasselijke arbeidsvoorwaarden op mobiele chauffeurs in het Europees wegtransport - een begin van een weg

Source
Nederlands internationaal privaatrecht - ISSN 0167-7594-2 (2019) p. 61-79