Publications in the spotlight

Hoe opioïden veilig voorschrijven? Huisartsen en apothekers samen op Medisch-Farmaceutisch Overleg
Leysen Bert   Rydant Silas   Dom Geert   Robberechts Anneleen   Marheï Cathy   De Loof Hans  
Huisarts nu: maandblad van de Wetenschappelijke Vereniging van Vlaamse Huisartsen - ISSN 0775-0501-49:1 (2020) p. 16-20
Citatielink
Family history of alcohol abuse associated with higher impulsivity in patients with alcohol use disorder : a multisite study
Khemiri L.   Kaag A.M.   Joos Leen   Dom Geert   Franck J.   Goudriaan A.E.   Jayaram-Lindström N.  
European addiction research - ISSN 1022-6877-26:2 (2020) p. 85-95
Citatielink
De uitvoering van de maatregel : medisch perspectief
Dom Geert  
Beschermde personen in recht en praktijk / Swennen, Frederik; et al.-p. 175-203
Citatielink
Effortful control : a transdiagnostic dimension underlying internalizing and externalizing psychopathology
Santens Els   Claes Laurence   Dierckx Eva   Dom Geert  
Neuropsychobiology - ISSN 0302-282X- (2020) p. 1-15
Citatielink
Psychiatrie en de COVID-19-crisis
Van Rien   Dom Geert  
Tijdschrift voor psychiatrie - ISSN 0303-7339-62 (2020) p. 1-4
Citatielink

Full bibliography of this author