Vertical and horizontal equity of wealth taxes : an assessment from a joint income-wealth perspective

Source
Economics letters - ISSN 0165-1765-234 (2024) p. 1-5
Author(s)

Basisinkomen : niemand meer arm? Een studie naar de herverdelende effecten van een universeel basisinkomen in België

Source
Armoede en ongelijkheid : jaarboek 2023 / Coene, J. [edit.]; et al.-p. 265-283

Inkomensongelijkheid in België: wat we weten en niet weten

Source
Belgisch tijdschrift voor sociale zekerheid - ISSN 0775-0234-64:2 (2023) p. 133-172
Author(s)