Microprocesdiagnostiek als leidraad voor procesgerichte interventies in psychotherapie : een instrument voor opleiding en supervisie

Source
Tijdschrift voor psychotherapie - ISSN 0165-1188-3 (2023) p. 162-181
Author(s)

Empathie in tijden van ziekte en oorlog : wat leert ons dit over krachten, valkuilen en implicaties voor psychotherapie

Source
Tijdschrift voor cliëntgerichte psychotherapie - ISSN 1380-7161-60:3 (2022) p.

Louise laat (niet) los : hoe een adolescent zichzelf leert reguleren om te kunnen separeren.

Source
Tijdschrift persoonsgerichte experiëntiële psychotherapie - ISSN 2468-7324-60:2 (2022) p. 84-95
Author(s)

Kan ik jou voelen en denken? Over de kracht en valkuilen van empathie

Source
Tijdschrift voor begeleidingskunde - ISSN 2213-350X-10:2 (2021) p. 2-11

Individuele, groepssupervisie en begeleide intervisie

Source
Supervisie als proces : een gids voor de praktijk / Vanaerschot, G. [edit.]; et al.-p. 161-173
Author(s)