Kostprijsberekening volgens kostenplaatsmethode

Source
Economische didactiek-31:4 (1998) p. p. 7-17
Author(s)