"Do We Need an Alternative to the Disenchantment Narrative? Assessing Joas' Criticism of Weber against the Enduring Merit of the Concept and Theory of Disenchantment"

Source
Max Weber Studies - ISSN 1470-8078-24:1 (2024) p. 86-113

Op zoek naar de levensbeschouwelijke modes of existence : reflecties over levensbeschouwelijk onderwijs op basis van het werk van Bruno Latour en Charles Taylor

Source
Antwerpen, Universiteit Antwerpen, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Departement Wijsbegeerte, 2023,xiv, 670 p.
Author(s)

Bruno Bauer : La provocation de la crise comme projet philosophique

Source
La réalisation de la philosophie à l'époque du Vormärz / Chappé, Raphaël [edit.]; Durand, Anne [edit.]-p. 97-111