Publications in the spotlight

Naar een onbegrensde verbeelding? Identiteits- en grensprocessen bij Belgisch-Marokkaanse moslimjongeren in Vlaanderen
Kostet Imane  
Sociologos : tijdschrift voor sociologie - ISSN 2295-8150-40:1 (2019) p. 24-43
Citatielink
Eerlijke en niet zo eerlijke eenzaamheid in metaforische ballingschap
Kostet Imane  
Streven : cultureel maatschappelijk maandblad - ISSN 0039-2324-86:4 (2019) p. 386-393
Citatielink
Kinderangst
Kostet Imane  
Samenleving en politiek - ISSN 1372-0740- (2019)
Citatielink
Van leerling tot burger: identiteit in het onderwijs
Clycq Noël   Kostet Imane  
Spots op onderwijs. Wetenschappers voor het voetlicht / VLOR [edit.]-p. 29-45
Citatielink

Full bibliography of this author