Publications in the spotlight

Artikel 60 Sw. m.b.t. de meerdaadse samenloop van wanbedrijven: strijdig met het gelijkheids- en het proportionaliteitsprincipe?
Rozie Joëlle  
Nullum crimen : tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht - ISSN 1782-3447- (2019) p. 93-104
Citatielink
Naar een nieuw Strafwetboek? Het voorstel van de Commissie tot hervorming van het strafecht
Rozie Joëlle   Vandermeersch D.   de Herdt Jeroen   Debauche M   Taeymans M.  
Brugge, die Keure, 2019,591 p.
Citatielink
Un nouveau Code pénal pour le futur? La proposition de la Commission de réforme du droit pénal
Rozie Joëlle   Vandermeersch D.   de Herdt Jeroen   Debauche M.   Taeymans M.  
Bruxelles, la Charte, 2019,575 p.
Citatielink
De recidivewet van 5 mei 2019: de vergiftigde kers op de repressieve taart
Rozie Joëlle  
Nullum crimen : tijdschrift voor straf- en strafprocesrecht - ISSN 1782-3447-14:4 (2019) p. 291-302
Citatielink
EHRM verstrengt zijn visie m.b.t. de vrijheidsstraf. Zal de Belgische politiek plooien of niet?
Rozie Joëlle  
Rechtskundig weekblad - ISSN 1782-3463- (2019) p. 282
Citatielink

Full bibliography of this author