First-year students' social adjustment process in professional higher education : key experiences and their occurrence over time

Source
European journal of psychology of education - ISSN 0256-2928-37 (2022) p. 585-604
Author(s)

Examining the early first-year experience : straying from traditional research paths on transition to higher education

Source
Antwerp, University of Antwerp, Faculty of Social Sciences, Department of Training and Education Sciences, 2021,277 p.

Entering higher professional education : unveiling first-year students' key academic experiences and their occurrence over time

Source
Frontiers in psychology - ISSN 1664-1078-12 (2021) p. 1-15
Author(s)

Het studiekeuzeproces voor hoger onderwijs in kaart: validering van de Verkorte Vragenlijst Studiekeuzetaken (VVST)

Source
Pedagogische studiën : tijdschrift voor onderwijskunde en opvoedkunde - ISSN 0165-0645-96:5 (2019) p. 312-328
Author(s)