Moral creativity : exploration and experiment in moral life

Source
Antwerpen, Universiteit Antwerpen, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Departement Wijsbegeerte, 2023,216 p.
Author(s)

Love & morality : taking Iris different places

Source
Antwerp, University of Antwerp, Faculty of Arts, Department of Philosophy, 2023,217 p.
Author(s)

In het belang van het kind

Source
Filosofie-tijdschrift : tweemaandelijks tijdschrift van de Stichting Filosofie-Tijdschrift - ISSN 0925-9449-22:2 (2022) p. 24-28