De strafrechtelijke aansprakelijkheid van de bedrijfsrevisor en de commissaris in het WVV

Source
Ondernemingsstrafrecht / Rozie, Joëlle [edit.]-p. 137-149
Author(s)

De basisfinanciering van de Vlaamse gemeenten: pleidooi voor een modulair wetgevend kader

Source
Tijdschrift voor gemeenterecht - ISSN 0775-3217-1-2 (2022) p. 75-91
Author(s)

De inspanningsverbintenis van de commissaris bij het opsporen van fraude tijdens de controle op de jaarrekening

Source
Rechtskundig weekblad - ISSN 1782-3463-84:42 (2021) p. 1672-1677
Author(s)

Is de nieuwe belangenconflictprocedure in het WVV te cumuleren met andere uitkeringsregelingen ter bescherming van het vennootschapsbelang en het belang van de aandeelhouders?

Source
Tax audit & accountancy - ISSN 2033-4575-66 (2020) p. 6-17
Author(s)

Koop-verkoop van aandelen vs. koop-verkoop onroerend goed: precontractuele informatieverstrekking

Source
Tijdschrift voor notarissen - ISSN 1373-0479-10 (2018) p. 764-782
Author(s)