Manieren van kijken : de blik in tijd en ruimte

Source
De Nederlandse boekengids - ISSN 2468-5356-9:2 (2024) p. 17-19
Author(s)

‘In welke verduisterde eeuw leven wij eigenlijk?’

Source
Madoc : tijdschrift voor medievistiek - ISSN 0922-369X-37:1 (2023) p. 14-23
Author(s)

Mariken in Parijs : een Middelnederlandse intertekst in Frederik Hermans' Au pair

Source
Spiegel der letteren - ISSN 0038-7479-65:1 (2023) p. 83-103
Author(s)

Bernardus van Clairvaux, Bruiloft I. Preken op het Hooglied 1-23

Source
Ons geestelijk erf : driemaandelijks tijdschrift voor de geschiedenis van de vroomheid in de Nederlanden - ISSN 0774-2827-93:1 () p. 87-89
Author(s)

Barbie incarnated : the vagina as signifier of the human condition

Source
transpositions.co.uk- (2023.09.15) p.
Author(s)