Back to the future : retrospectivity, recovery, and nostalgia in rewilding

Source
Environmental ethics - ISSN 0163-4275-45:4 (2023) p. 359-380
Author(s)

Voorbij het desintegratiedenken

Source
Onze toekomst herdenken: smachten naar bevrijdende gedachten / Strauven, Eddy [edit.]-p. 91-100
Author(s)

Half-gecultiveerd terrein: over civilisatie en andere wilde dingen

Source
Filosofie-tijdschrift : tweemaandelijks tijdschrift van de Stichting Filosofie-Tijdschrift - ISSN 0925-9449-32:3 (2022) p. 46-50
Author(s)