Tot slot : zonder nieuwe kansen geen menswaardigheid

Source
Niet op de blaren zitten : maatschappelijke druk op een tweede kans-p. 167-171
Author(s)

Leraar met hart en ziel : naar een pedagogiek van liefde en vrijheid

Source
Gent, Academia Press, 2011,299 p.
Author(s)

Cultuur en onderwijs: nadenken over cultuur, culturele vorming en de bijdrage van de vakleraar

Source
Gent, Academia Press, 2009,216 p.
Author(s)

De basisschool in dienst van de persoonswording van het kind

Source
Gent, Academia Press, 2008,180 p.
Author(s)

Heen en weer tussen praxis en theorie

Source
De basisschool in dienst van de persoonswording van het kind
Author(s)

Onderwijzen zonder wijzen?

Source
Gent, Academia Press, 2008,193 p.
Author(s)

Onderwijzen als praxis: geen pedagogische norm, geen onderwijs

Source
Onderwijzen zonder wijzen?
Author(s)

Niets nieuws onder de zon: de competenties van de leerkracht als levenbeschouwelijke pedagoog

Source
Antwerpen, UCSIA, 2007,131 p.
Author(s)

De complexiteit van iedere levensbeschouwelijke competentie: ten geleide

Source
Niets nieuws onder de zon: de competenties van de leerkracht als levenbeschouwelijke pedagoog / Braeckmans, Luc [edit.]-p. 9-12
Author(s)

Theorie en praxis: een inleiding in het pedagogische grondprobleem

Source
Gent, Academia Press, 2007,180 p.
Author(s)

Winfried Böhm en het personalisme: toelichting bij 'Theorie en praxis'

Source
Theorie en praxis : een inleiding in het pedagogische grondprobleem
Author(s)

Zorg om het beginnende leven: ethische reflecties vanuit de medische praktijk

Source
Antwerpen, UCSIA, 2007,50 p.
Author(s)

Inleiding

Source
Zorg om het beginnende leven: ethische reflecties vanuit de medische praktijk / Braeckmans, Luc [edit.]; e.a.-p. 7-9
Author(s)

Onderwijs tussen management en ethiek

Source
Management en onderwijs: reflecties / Braeckmans, Luc [edit.]; e.a.-p. 45-54
Author(s)

Ze zijn zo onbeschoft, mevrouw: reflecties over morele vorming op school

Source
Gent, Academia Press, 2006,148 p.
Author(s)

Morele vorming op school: noodzakelijke wissel op de toekomst

Source
Ze zijn zo onbeschoft, Mevrouw: reflecties over morele vorming op school / Braeckmans, Luc [edit.]-p. 1-7
Author(s)

Tussen uittocht, zingeving en utopie: beschouwingen bij het schoolvak godsdienst

Source
Tielt, Lannoo, 2005,124 p.
Author(s)

Altijd liefhebben en dienen: in memoriam pater Piet Lenders s.j.

Source
Economische didactiek-35:2 (2002) p. p. 7
Author(s)

ICT op school: mythe of werkelijkheid?

Source
De computer en zijn leerling : nadenken over het gebruik van ICT en internet in de klas-p. 135-144
Author(s)

De computer en zijn leerling: nadenken over het gebruik van ICT en internet in de klas

Source
Leuven, Acco, 2002,144 p.
Author(s)

De rol van wijsgerig-ethische reflectie in de klinische praktijk

Source
Van klinische ethiek to biorecht / Neste, Van, F. [edit.]-p. 335-351
Author(s)

Het natuurlijke godsverlangen en het enigma van de intimiteit van het zijn

Source
Op het ritme van de oneindigheid : opstellen over het natuurlijke godsverlangen-p. p. 173-183
Author(s)

"Je moet weten..." Verlangen naar God, verlangen naar zichzelf, of het 'kleine vonkje' van Meester Eckhart

Source
Op het ritme van de oneindigheid : opstellen over het natuurlijke godsverlangen-p. 283-289
Author(s)

Het Instituut voor Didactiek en Andragogiek: aanbod tot levenslang leren

Source
Den Grooten Sot, Het Brantijser: twee patriciërswoningen aan de Antwerpse Sint-Jacobsmarkt / Universitaire Faculteiten Sint-Ignatius te Antwerpen-p. 44-47
Author(s)

De waarde van een rector

Source
60 maal recht en 1 maal wijn: rechtssociologie, sociale problemen en justitieel beleid. Liber amicorum prof. dr. Jean Van Houtte / Loon, Van, F. [edit.]-p. 715-721
Author(s)

Godsbeelden: godsdienstfilosofie tussen fides en ratio

Source
Rationaliteit en religieus vertrouwen / Cortois, Paul [edit.]-p. 225-244
Author(s)

De 'directie' van de directeur: de procrustefunctie van de schoolleider

Source
De schoolleider in beeld: 25 jaar directie-opleidingen / Braeckmans, Luc [edit.]-p. 9-19
Author(s)

'Argumentaties' over het bestaan van God: in het hart of in de marge van de godsdienstfilosofie?

Source
Kijken naar de zon: filosofische essays over de godsvraag opgedragen aan Jan Van der Veken / Cloots, André [edit.]-p. 211-225
Author(s)

Charles Taylor, metafysicus na het postmodernisme?

Source
Charles Taylor: een mozaïek van zijn denken / Cuypers, Stefaan E. [edit.]-p. 167-174
Author(s)

Ethiek in de onderwijsorganisatie: de hogeschool als onderwijsorganisatie

Source
H-ogelijn-5:4 (1997) p. 3-5
Author(s)

Anselmus van Canterbury: geloof op zoek naar inzicht

Source
Denk-wijzen 11 / Berghs, Harry [edit.]-p. 11-43
Author(s)

De tragiek van het 'zelf': een filosofisch-historische reflectie

Source
Over zichzelf beschikken? Juridische en ethische bijdragen over het leven, het lichaam en de dood-p. 67-81
Author(s)

Non scholae, sed vitae? De nascholing omstreden

Source
Impuls voor onderwijsbegeleiding - ISSN 1373-4318-27:2 (1996) p. 73-76
Author(s)

Een lange weg naar troost en hoop: de visie van Jacques Claes op psychologie

Source
Onder de koepel van het Pantheon: liber amicorum Jacques Claes / Braeckmans, Luc [edit.]-p. 25-42
Author(s)

Aandacht voor grondwaarden in een interculturele samenleving

Source
Recht en verdraagzaamheid in de multiculturele samenleving / UFSIA, Centrum Grondslagen van het Recht-p. 369-379
Author(s)

Charles Hartshorne: metafysicus tussen ervaring en rationalisme

Source
Denk-wijzen 7 / Berghs, Harry [edit.]-p. 43-64
Author(s)