Foto ID

Statute & functions

Admin. & techn. personeel
  • Onbezoldigd medewerker

Contact

Stadscampus
Sint-Pietersvliet 7
S.BC.7.24
2000 Antwerpen
België
Tel. 032651872
Fax 032653777
lynn.ronge@uantwerpen.be

Contact

Campus Middelheim
Middelheimlaan 1
M.G.213a
2020 Antwerpen
België
Tel. 032651872
Fax 032653777
lynn.ronge@uantwerpen.be