Enkele bedenkingen bij de rol van het indemnitair beginsel voor vaststellingsovereenkomsten in het verzekeringsrecht

Source
Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht - ISSN 0775-2814- (2020) p. 338-348

Verhindert de (gedeeltelijke) uitvoering van een overeenkomst de toepassing van de nietigheidssanctie in geval van geweld? (noot onder Cass. 7 September 2017)

Source
Rechtskundig weekblad - ISSN 1782-3463-83:4 (2019) p. 141-143

Dansen op een slappe koord voor de verzekeraar: over het onbestaande algemeen rechtsbeginsel van de leer van het schijnmandaat en de verzekeringstussenpersoon als schijnvertegenwoordiger (noot onder Cass. 22 februari 2018)

Source
Tijdschrift voor Belgisch burgerlijk recht - ISSN 0775-2814- (2019) p. 39-44

Het statuut van de vaststellingsovereenkomst : een toepassing op verzekeringen

Source
Antwerpen, Universiteit Antwerpen, Faculteit Rechten, 2018,612 p.
Author(s)