Interlayer affected diamond electrochemistry

Source
Small methods - ISSN 2366-9608- (2024) p.
Author(s)
    Xinyue Chen, Ximan Dong, Chuyan Zhang, Meng Zhu, Essraa Ahmed, Giridharan Krishnamurthy, Rozita Rouzbahani, Paulius Pobedinskas, Nicolas Gauquelin, Daen Jannis, Kawaljit Kaur, Aly Mohamed Elsayed Hafez, Felix Thiel, Rainer Bornemann, Carsten Engelhard, Holger Schoenherr, Johan Verbeeck, Ken Haenen, Xin Jiang, Nianjun Yang

Imaging the suppression of ferromagnetism in LaMnO₃ by metallic overlayers

Source
Physical review materials - ISSN 2475-9953-8:5 (2024) p. 1-6
Author(s)

Giant tunability of Rashba splitting at cation-exchanged polar oxide interfaces by selective orbital hybridization

Source
Advanced materials - ISSN 0935-9648- (2024) p.
Author(s)
    Hao Xu, Hang Li, Nicolas Gauquelin, Xuejiao Chen, Wen-Feng Wu, Yuchen Zhao, Liang Si, Di Tian, Lei Li, Yulin Gan, Shaojin Qi, Minghang Li, Fengxia Hu, Jirong Sun, Daen Jannis, Pu Yu, Gang Chen, Zhicheng Zhong, Milan Radovic, Johan Verbeeck, Yunzhong Chen, Baogen Shen

Tailoring mechanical properties and shear band propagation in ZrCu metallic glass nanolaminates through chemical heterogeneities and interface density

Source
Small Structures - ISSN 2688-4062- (2024) p. 1-11
Author(s)