De bewijslast in het fiscaal recht : een kritische analyse bij de vaststelling van de eigenlijke belastingschuld

Source
Antwerpen, Universiteit Antwerpen, Faculteit Rechten, 2023,XII, 587 p.