Department

Statute & functions

Zelfstandig academisch pers.

  • hoofddocent

Internal mandates

bestuursorgaan bestuursmandaat

expertenorgaan expertenmandaat