Department

Statute & functions

Zelfstandig academisch pers.

  • gewoon hoogleraar

Mandaten

  • vicedecaan

Internal mandates

bestuursorgaan bestuursmandaat

expertenorgaan expertenmandaat