Gezelle in context : language, power and identity

Source
Spiegel der letteren - ISSN 0038-7479-63:3 (2021) p. 276-279
Author(s)

Uit de werkkamer van een negentiende-eeuwse filoloog: Guido Gezelle op zoek naar de betekenis van de namen Holpe en Ontcommere

Source
Leuvense bijdragen - ISSN 0024-1482-102 (2018) p. 49-59
Author(s)
Citation link

Del bel paese la dove il Ja suona: een Dante-allusie in een Italiaanse brief van Gezelle

Source
Verslagen en mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde - ISSN 0770-786X-128:1 (2018) p. 49-59
Author(s)

Het grote verschil. De twee versies van Streuvels' De werkman (1913 en 1926)

Source
Nu danst de zonne' : Stijn Streuvels' De oogst en De werkman-p. 231-252
Author(s)

Critical writing : Flemish

Source
Encyclopedia of Romantic Nationalism in Europe / Leerssen, Joep [edit.]-p. 906-907
Author(s)