Peasants' paradise : a comparison of Kings County, New York, and inland Flanders economies in the seventeenth and eighteenth centuries

Source
de Halve Maen : journal of The Holland Society of New York - ISSN 0017-6834-90:1 (2017) p. 13-20

Boerende stedelingen of verstedelijkte boeren : een verkennend onderzoek naar urban farming in vroegmodern Antwerpen

Source
Tijdschrift voor geschiedenis - ISSN 0040-7518-128:4 (2015) p. 533-553

Markttoegang en 'commerciële' netwerken van rurale huishoudens : de regio Aalst, 1650-1800

Source
Gent, Academia Press, 2011,366 p.

Paardenboeren in Vlaanderen : middelaars en commercialisering van de vroegmoderne rurale economie in de regio Aalst

Source
TSEG : tijdschrift voor sociale en economische geschiedenis - ISSN 1572-1701-7:1 (2010) p. 3-37

Second-hand consumption as a way of life: public auctions in the surroundings of Alost in the late eighteenth century

Source
Continuity and change : a journal of social structure, law and demography in past societies - ISSN 0268-4160-24:2 (2009) p. 275-305