Research team

Expertise

I hold a PhD in International Relations from the University of Groningen (Netherlands) and in International Affairs from Carleton University (Canada), with a background of experience, research, and study in International Relations, international development, and political science. Currently I am researching from a critical perspective on knowledge production and information politics in, and beyond, mineral supply chains linked to the "green energy" boom, particularly cobalt mined in southeastern Democratic Republic of Congo. This includes the role of power relations, particularly as it pertains to the collection and use of (digital) data by mining corporations and commodity traders. My research interests also include conflict, governance, and socio-economic justice in central and eastern Africa, particularly in the large-scale mining (LSM) and artisanal and small-scale mining (ASM) sectors. I did my PhD research on resource governance, LSM-ASM conflict, and the distributional consequences of LSM in the Democratic Republic of Congo (DRC). I have also done research on women’s empowerment and economic opportunities in ASM in Kenya. I assist the Canadian Association of African Studies (CAAS) with organisational development and advocacy. I spent two years as the Impact Assessment Analyst with Interactive Radio for Justice, monitoring and evaluating the project’s impact in the DRC and the Central African Republic (CAR). I also have over a year of project management, organisational development, and consulting experience in conflict-affected regions of DRC and CAR.

Questioning legitimacy in the responsible cobalt assemblage. 01/10/2022 - 30/09/2026

Abstract

The energy transition makes the world greedy for cobalt, a mineral that is primarily extracted in the Democratic Republic of Congo. In response to growing environmental, human rights and labour concerns surrounding this extraction and trade, a multitude of so-called responsible cobalt sourcing initiatives has emerged. This project critically questions the discourses and practices of these responsible sourcing initiatives, conceptualizing them as a 'responsible cobalt assemblage'. The project (1) maps this emerging assemblage, making an empirical contribution to the literature on supply chain governance; (2) conceptualizes responsible cobalt initiatives as an assemblage, making a theoretical contribution to assemblage theory; (3) analyzes legitimizing discourses and practices employed by different assemblage actors, as well as their effects on the ground. It will do so by combining a range of qualitative research methods, primarily discourse analysis, interviews and focus group discussions, and will explicitly create space for non-hegemonic forms of knowledge production. This will also be done through embedding the project within an institutional collaboration with a Congolese partner university. The project complements the FWO Driving Change project (2022-2025) theoretically, analytically and methodologically by engaging with assemblage theory, focusing on legitimacy and including national-level actors, and using discourse analyses.

Researcher(s)

Research team(s)

Project type(s)

  • Research Project

Promoting sustainable sand mining in developing countries, taking into account transparency, governance and due diligence 01/04/2021 - 31/12/2021

Abstract

Volgens de taakomschrijving is de centrale doelstelling van het onderzoek het versterken van normen en beste praktijken om onverantwoorde en illegale winningsactiviteiten tegen te gaan door middel van richtsnoeren en instrumenten voor het sturen, bewaken en beheren van zandwinning, en door het uitwisselen van informatie en het tot stand brengen van een dialoog tussen de belangrijkste spelers en belanghebbenden. Dit zal worden gedaan door middel van: (i) een algemeen in kaart brengen van relevante informatie (academisch en beleidsmatig) over (duurzame) zandgrondstofketens, en van internationale en Belgische initiatieven met betrekking tot de sector, inclusief snelgroeiende "due diligence"-benaderingen met betrekking tot mensenrechten. (ii) case studies in Marokko en Tanzania, om de (zandgovernance) realiteit op het terrein beter te begrijpen, en om de toegevoegde waarde van Belgische diplomatie en ontwikkelingssamenwerking te onderzoeken. (iii) aanknopingspunten aanreiken om het onderwerp op het niveau van internationaal engagement te brengen, waarbij specifiek gefocust wordt op de effectieve verspreiding van resultaten, alsook op de rol van Belgische initiatieven in het werken aan duurzame, gender-gevoelige zandwaardeketens. Wat weten we over het beheer van zandgrondstofketens? Hoe kunnen evoluerende normen en beste praktijken inzake global resource governance, in het bijzonder gericht op transparantie en due diligence, helpen om niet-duurzame en illegale zandontginning in te perken, en wat zijn mogelijke onbedoelde gevolgen voor specifieke (kwetsbare) bevolkingsgroepen die hiermee te maken krijgen? Hoe kunnen we deze lessen toepassen op specifieke gevallen zoals Tanzania of Marokko?

Researcher(s)

Research team(s)

Project type(s)

  • Research Project