Sigrid Pauwels

Professor

Foto ID

About Sigrid Pauwels

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Statute & functions

Zelfstandig academisch pers.
  • docent

Internal mandates

Bestuursmandaat (Bestuursorgaan) Expertenmandaat (Expertenorgaan) Onderhandelingsmandaat (Onderhandelingsorgaan)

Contact

Stadscampus
Mutsaardstraat 31
S.MU-H.1.9
2000 Antwerpen
België
sigrid.pauwels@uantwerpen.be