Geschillenbeslechtingsbarometer België: houdingen en ervaringen van burgers met de afhandeling van conflicten

Source
Bruggen bouwen. De wet van 18 juni 2018 tot bevordering van alternatieve vormen van geschillenoplossing geëvalueerd. / Alofs, E. [edit.]; Van Doninck, J. [edit.]-p. 85-124

Een limiet op processtukken in civiele zaken van maximaal 25 pagina's: goed idee of schending van het recht op een eerlijk proces?

Source
Redelijk eigenzinnig... / Alofs, E. [edit.]; et al. [edit.]-p. 765-782
Author(s)

Codex deontologie van de juridische beroepen 2022-2023

Source
Brussel, Larcier Intersentia, 2022,606 p.
Author(s)