De rechtshulp en de advocatuur in een rechtsstaat in transitie? Over de nood aan juridische bijstand en de ondernemerszin van advocaten

Source
Panopticon : tijdschrift voor strafrecht, criminologie en forensisch welzijnswerk - ISSN 0771-1409-40 (2019) p. 470-489

Belgium : a law degree opens the door to a lot of occupations, even the bar

Source
Lawyers in 21st-Century Societies Vol. 1: National Reports-p. 157-173
Author(s)

Gerechtsdeurwaardersvennootschappen: een essentiële voorwaarde voor de verdere uitbouw van het ambt van gerechtsdeurwaarder tot een moderne professie

Source
Ius & actores : revue des acteurs de la justice - ISSN 1784-6188-1 (2020) p. 57-117
Author(s)

Prescription in tort law: analytical and comparative persepectives

Source
Prescription in tort law: analytical and comparative perspectives / Gilead, I. [edit.]; et al.-p. 173-213
Author(s)