Key publications

Matter(s) of state: heraldic display and discourse in the early modern monarchy (c. 1480-1650)
Thiry Steven  
Ostfildern, Jan Thorbecke Verlag, 2018,402 p.
Citatielink
Een verbloemd verleden: de heraldiek en eretekens van het Huis Arenberg
Thiry Steven  
Arenberg: portret van een familie, verhaal van een verzameling / Derez, Mark [edit.]; et al.-p. 38-45
Citatielink
The embellished past: heraldry and insignia of the House of Arenberg
Thiry Steven  
Arenberg-p. 38-45
Citatielink
Un passé fleuri: héraldique et signes honorifiques de la Maison d'Arenberg
Thiry Steven  
Arenberg: portrait d'une famille, l'histoire d'une collection / Derez, Mark [edit.]; et al.-p. 38-45
Citatielink
Ethan Matt Kavaler, Anne-Laure Van Bruaene (eds.), Netherlandish culture of the sixteenth century. Urban perspectives. (Studies in European Urban History 41)
Thiry Steven  
BMGN : the Low Countries historical review - ISSN 0165-0505-133 (2018) p. 1-4
Citatielink

Full bibliography of this author