Bestuurlijke (lokale) handhaving en de inzet van private instanties: snelheidsovertredingen als case

Source
Actualia Handhavingsrecht I / Todts, L. [edit.]; Van Garsse, S. [edit.]-p. 201-215

Bestuurlijke handhaving en de aanpak van (lokale) georganiseerde criminaliteit

Source
Actualia Handhavingsrecht I / Todts, L. [edit.]; Van Garsse, S. [edit.]-p. 59-157
Author(s)