Foto ID

Follow Stijn on

About Stijn Verhulst

  • Hoofddocent Faculteit Geneeskunde - Labo voor Experimentele Geneeskunde en Pediatrie
  • Mandaathouder van een FWO Fundamenteel Klinisch Mandaat
  • Diensthoofd Kindergeneeskunde - Universitair Ziekenhuis Antwerpen
  • Medisch Coördinator Mucoviscidose Referentiecentrum Antwerpen
  • Wetenschappelijk consulent Inkendaal Ziekenhuis