Gezinshereniging als waren zij gehuwd (noot bij RvS 15 mei 2020, nr. 247.555 en RvV 9 februari 2021, nr. 248.812)

Source
Tijdschrift voor vreemdelingenrecht - ISSN 0776-8605-3 (2021) p. 245-251

Maatschappij, gezinspolitiek en familierecht

Source
Het gezin in Vlaanderen 2.0 : over het eigene van gezinnen en gezinsbeleid-p. 77-112
Author(s)

Procedurele knelpunten in het familierecht : tien topics uit de praktijk

Source
Topics bewijs- en procesrecht : verslagboek permanente vorming 2016-2017-p. 273-313
Author(s)

Tweerelaties: huwelijk, wettelijke samenwoning en feitelijke samenwoning juridisch ontleed

Source
Antwerpen, Intersentia, 2016,665 p.
Author(s)

Hoger beroep bij wederzijdse vorderingen tot echtscheiding: het in kracht van gewijsde gaan, procesrechtsmisbruik en de vordering ad futurum (noot onder Cass. 29 mei 2015)

Source
Tijdschrift voor familierecht - ISSN 1784-1674- (2016) p. 25-38
Author(s)