Teaching information science with CERL open data

Source
CERL blog- (2022.02.03) p.
Author(s)

A schoolboy's exercises: Joseph Alfred Bradney's Latin compositions at Harow (1877)

Source
Dulces ante omnia musae: essays on neo-Latin poetry in honour of Dirk Sacré / De Landtsheer, J. [edit.]; et al.-p. 651-665
Author(s)

Nights in Flanders : Joseph Alfred Bradney, Latin poet of the Great War

Source
Tom Deneire & Bertin Deneire, 2019,163 p.
Author(s)

Antwerp's role as a printing centre : the knowledge economy of the sixteenth and seventeenth centuries

Source
Nothing will come of nothing : science & education in Antwerp since 1500-p. 61-107

De rol van Antwerpen als drukkerscentrum : de kenniseconomie van de zestiende en zeventiende eeuw

Source
Met kennis van zaken : wetenschap & onderwijs in Antwerpen vanaf 1500-p. 61-107