Positie en imago van de studierichting Humane wetenschappen in het Vlaams secundair onderwijs

Source
IVO : Informatie Vernieuwing Onderwijs - ISSN 1379-2075-35:135 (2014) p. 57-70
Author(s)

Webquests Werken Wonderlijk

Source
Over het muurtje : bijdragen aan het VELOV-congres / Goosen, Karin [edit.]- () p. 120
Author(s)

Activerend academisch onderwijs: must of mythe?

Source
Over het muurtje : bijdragen aan het VELOV-congres / Goosen, Karin [edit.]; e.a.- () p. 119
Author(s)

Webquest : België, meer dan frietjes met mosselen en bier? Casus activerende werkvormen

Source
Begeleid zelfstandig leren-p. 43-77
Author(s)

Webquests, of hoe het internet een leerboek kan zijn in het onderwijs

Source
Begeleid zelfstandig leren-p. 31-42
Author(s)