The 'Antwerp specificity' : differences in deportation numbers of Jews from Belgium during the Second World War

Source
Belgisch tijdschrift voor nieuwste geschiedenis - ISSN 0035-0869-54:1 (2024) p. 8-39
Author(s)

Jos Hakker en de Antwerpse handjes. Het verhaal van een koekje en zijn uitvinder

Source
ADVN mededelingen - ISSN 1378-5907-83 (2024) p. 4-12
Author(s)

Jos Hakker en de Antwerpse Handjes. Het verhaal van een koekje en zijn uitvinder

Source
SNX Snoecks Almanak-99 (2024) p. 53-60
Author(s)

Over de noodzaak aan geschiedkundige expertise en herinnering over het stalinisme : een gesprek met Nanci Adler

Source
Entartete Musik Mechelen 21-24 maart 2024-p. 117-127

Krachtige verhalen blijvend laten klinken : Shirly Laub over muziek als engagement

Source
Entartete Musik Mechelen 21-24 maart 2024-p. 51-61