A few observations on recent CJEU case law

Source
Vorsorge und Verantwortung im Internationalen Familienrecht / Budzikiewicz, C. [edit.]; et al.-p. 169-178

Harmonized interpretation of regimes of Judicial cooperation in civil matters? Some notes on recent case law of the Court regarding Brussels 1 bis, Lugano and the second generation regulations

Source
2022,

Internationaal privaatrecht en actuele thema’s: een aanstipping van diverse aan de gang zijnde procedures

Source
NJBlog- (2021.06.25) p.