Vijf eeuwen geneeskunde en gezondheidszorg in Rotterdam, 1465-1965. De voorgeschiedenis van het Erasmus MC

Source
Hague, Koninklijk nederlands historisch genootschap, 2021,4 p.
Author(s)

Circulatiemechanismen van medische kennis in de Nieuwe Tijd (1500-1795) : studie van twee casussen : de lithotomie en de kruidengeneeskunde

Source
Antwerpen, Universiteit Antwerpen, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Departement Geschiedenis, 2016,351 p.
Author(s)

Stand van zaken : opschorting van het 'Wellcome Centre for the History of Medicine' : een overzicht van mogelijke beweegredenen

Source
2010,
Author(s)