Vijf eeuwen geneeskunde en gezondheidszorg in Rotterdam, 1465-1965. De voorgeschiedenis van het Erasmus MC

Source
Bijdragen en mededelingen betreffende de geschiedenis der Nederlanden - ISSN 0165-0505-136 (2021) p.
Author(s)

Circulatiemechanismen van medische kennis in de Nieuwe Tijd (1500-1795) : studie van twee casussen : de lithotomie en de kruidengeneeskunde

Source
Antwerpen, Universiteit Antwerpen, Faculteit Letteren en Wijsbegeerte, Departement Geschiedenis, 2016,351 p.
Author(s)

Stand van zaken : opschorting van het 'Wellcome Centre for the History of Medicine' : een overzicht van mogelijke beweegredenen

Source
Geschiedenis der geneeskunde - ISSN 0929-6824-14:3 (2010) p. 169-172
Author(s)

Ziekenhuizen in de Lage Landen tijdens de Nieuwe Tijd

Source
Geschiedenis der geneeskunde - ISSN 0929-6824-13:1 (2009) p. 20-31
Author(s)

De medicalisering van het vroedvrouwenberoep te Antwerpen in de Nieuwe Tijd

Source
Geschiedenis der geneeskunde - ISSN 0929-6824-12:6 (2008) p. 345-355
Author(s)