Fusies en splitsingen van Belgische vennootschappen : verslaggevingsverplichtingen

Source
Mechelen, Kluwer, 2014,187 p.
Author(s)
    Tim Baart, Marc Van Tieghem, Guy Buelens, Wouter D' Herde, Frederik Meuwissen, Vincent Schoeters, Yannick Van den Broeke

Vereffening en ontbinding in één akte : quid met de passiva-voorwaarde?

Source
Accountancy & fiscaliteit : nieuwsbrief over fiscaliteit, accountancy en vennootschapsrecht - ISSN 1784-5475-8 (2013) p. 3-5
Author(s)

De vertegenwoordiging van de bvba bij pluraliteit van zaakvoerders

Source
Accountancy & fiscaliteit : nieuwsbrief over fiscaliteit, accountancy en vennootschapsrecht - ISSN 1784-5475-26 (2013) p. 4-6
Author(s)

Bestuurders in een Belgische vennootschap: uw aansprakelijkheid in een notendop: do’s, don’t’s en D&O’s

Source
KBC Private Banking Academy News-7 (2013) p. 9-11
Author(s)

De impact van de Wet van 8 januari 2012 wat de verslaggeving- en documentatieverplichtingen in geval van fusies en splitsingen betreft - Problemen en vraagstukken met betrekking tot de revisorale verslagplicht bij (binnenlandse) fusies en splitsingen

Source
Tax audit & accountancy - ISSN 2033-4575-39 (2013) p. 29-34
Author(s)