Brussels Securities SA: tijd voor een definitief einde aan het definitief belaste inkomstenstelsel

Source
Tijdschrift voor fiscaal recht - ISSN 2031-8219-603 (2021) p. 563-575
Author(s)

Wagram Invest: boekhoudrechtelijke vragen in fiscale geschillen, druk op de primauteit van het boekhoudrecht?

Source
SEW : tijdschrift voor Europees en economisch recht - ISSN 0165-098X-2 (2021) p. 68-71
Author(s)

Europese rechtspraak in kort bestek. Hof van Justitie - 23 april 2020

Source
Rechtskundig weekblad - ISSN 1782-3463-13 (2020-2021) p. 516-517
Author(s)

KA Deka: de verhouding tussen de nationale voorwaarden voor icbe-regimes en het vrije verkeer van kapitaal verduidelijkt

Source
SEW : tijdschrift voor Europees en economisch recht - ISSN 0165-098X-9 (2020) p. 517-520
Author(s)

Europese rechtspraak in kort bestek. Hof van Justitie - 30 januari 2020

Source
Rechtskundig weekblad - ISSN 1782-3463-37 (2019-2020) p. 1474-1475
Author(s)