Alumni biochemie en biotechnologie UAntwerpen

ABBAnt, Alumni Biochemie & Biotechnologie Antwerpen, is de alumnivereniging van de opleiding Biochemie & Biotechnologie aan de Universiteit Antwerpen die werd opgericht in 2017 op initiatief van Nicolas De Neuter (alumnus 2015) en Alain Labro (alumnus 1999). De vereniging stelt zich als voornaamste doel om een platform aan te bieden aan de afgestudeerde studenten Biochemie en Biotechnologie om betrokken te blijven bij de opleiding en de evolutie in het biochemische en biotechnologisch onderzoeksveld aan de Universiteit Antwerpen. ABBAnt organiseert daarom lezingen en thema avonden en houdt bovendien zijn leden op de hoogte van proclamaties, publieke doctoraatsverdedigingen, … . Tevens organiseren we ook informele samenkomsten waarop alumni bij pot en pint bij kunnen praten, anekdotes ophalen en nieuwe contacten kunnen leggen.


Alumni weten al te goed dat de afgelegde weg van de les- naar de werkbank niet altijd evident is. Daarom zetten we ook volop in op het delen van ervaring van alumni, zowel met andere alumni als met masterstudenten Biochemie & Biotechnologie. Als alumnivereniging hopen we dan ook masterstudenten te inspireren en te helpen bij het uitbouwen van een industriële of academische carrière door activiteiten te organiseren voor zowel studenten als alumni.