Voorbije activiteiten - korte opsomming

Onze eerste activiteit was een netwerkavond, die door de aanwezigen als bijzonder boeiend en aangenaam werd ervaren. Verschillende generaties oud-OOW’ers wisselden er van gedachten over hun OOW-tijd, hun werk- en onderzoekservaring. Het is een initiatief dat we om de twee à drie jaar willen herhalen, zodat we van elkaar weten waar we sterk in zijn en zodat we het OOW-netwerk laten groeien en bloeien.

Ondertussen nodigden we de alumni geregeld en via diverse kanalen uit om deel te nemen aan OOW- en Aloow-activiteiten, zoals lezingen in het kader van de Leerstoel (in samenwerking met Onderwijsbeleid Antwerpen), de IP-voorstellingen, de netwerkavond en een barbecue.

Uiteraard werkten wij ook actief mee aan de organisatie van de lustrumviering op 19 april 2013. Onder de sprekende titel '5 jaar sterk in samen leren' vierden we het vijfjarig bestaan van de opleiding met een interessante namiddag en een feestelijke avond.