Welkom op onze website

Alumniwijs (voorheen filoSofa) is de alumnivereniging van de studenten wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen. Alumniwijs biedt een platform om in een ontspannen sfeer aan filosofie te blijven doen. De activiteiten zijn erop gericht om de deelnemers zelf aan het woord te laten. Daarbij wordt de expertise van onze eigen alumni en van huidige en vroegere docenten van de opleiding ingezet om uiteenlopende maatschappelijke en filosofische thema’s te bediscussiëren. Op die manier hoopt alumniwijs een brug te slaan tussen de academische filosofie en de wereld buiten de universiteitsmuren.


Activiteiten
Wetenschap, waarheid, wijsbegeerte en samenleving
De religieuze wortels van moderniteit
Aanslagen in Brussel: reflectie en bezinning
Ridicule is a test of truth
De evolutie in het denken van Paul Ricoeur
Vooroordelen en onze verantwoordelijkheid
Analytische filosofie
Hannah Arendt
Theatermonoloog 'De Koorts'
Tragedy of a Friendship (2)

Volg ons op: