Filosofa

Filosofa (voorheen Alumniwijs) is de alumnivereniging van de studenten wijsbegeerte aan de Universiteit Antwerpen. Filosofa biedt een platform om in een ontspannen sfeer aan filosofie te blijven doen. Ook nog niet afgestuurde filosofiestudenten zijn welkom op onze activiteiten.

De activiteiten zijn erop gericht om de deelnemers zelf aan het woord te laten. Daarbij wordt de expertise van onze eigen alumni en van huidige en vroegere docenten van de opleiding ingezet om uiteenlopende maatschappelijke en filosofische thema’s te bediscussiëren. Zo hoopt Filosofa een brug te slaan tussen de academische filosofie en de wereld buiten de universiteitsmuren.