Filosofisch debat over machtsmisbruik in de kunsten

In de nasleep van #metoo kwamen de laatste maanden veel verhalen over vormen van machtsmisbruik en grensoverschrijdend gedrag in de kunstensector bovendrijven. Dat uitgerekend die sector zo vatbaar blijkt voor dit soort misbruik, nodigt uit tot filosofische vragen. Zijn bepaalde machtstructuren inherent aan onze westerse opvattingen over kunst? Is het problematisch dat onze kunstopvatting het esthetische en ethische van elkaar gescheiden wil houden onder het mom van de “artistieke vrijheid”? En hoe moet een toeschouwer zich verhouden tot kunstwerken van kunstenaars die immorele daden hebben gesteld?

Over deze en andere vragen gaan filosofen Hans Maes (University of Kent), Leen Verheyen (Universiteit Antwerpen), Sebastian Müngersdorff (Universiteit Antwerpen) en Ellen Gillard (Koninklijke Academie voor Schone Kunsten Antwerpen) met elkaar en met het publiek in discussie.

Wanneer? 23 november 2018, 19.30 uur

Waar? Gate 15, Kleine Kauwenberg 15, 2000 Antwerpen

Wil je er bij zijn? Inschrijven kan via een mailtje aan Jasper Van de Vijver.

Poster