Mijn diploma in Europa

Meer informatie over wat een EUR ING is en hoe u als gecertificeerd ingenieur kan opgenomen worden in het FEANI-register, vindt u terug op de website van ie-net.

Mijn diploma in de Verenigde Staten van Amerika

Er zijn zeker Belgische ingenieurs tewerkgesteld in de VS. Er is wel een verschil wanneer men spreekt over een "engineer" in België of in de VS. Vandaar is het noodzakelijk dat men zijn/haar diploma laat erkennen in de VS. Voor de erkenning van het diploma moet men zich wenden tot het NARIC-centrum van de VS.

NARIC-Vlaanderen levert ook een attest af dat bevestigt dat het gaat om een in Vlaanderen erkend diploma.