FAQ

Is het behaalde diploma ook geldig in de Verenigde Staten van Amerika?

Er zijn zeker Belgische ingenieurs tewerkgesteld in de VS. Er is wel een verschil wanneer men spreek over een "engineer" in België of in de VS. Vandaar is het noodzakelijk dat men zijn/haar diploma laat herkennen in de VS. Voor de erkenning van het diploma moet men zich wenden tot het NARIC-centrum van de VS.
NARIC-Vlaanderen levert ook een attest af dat bevestigt dat het gaat om een in Vlaanderen erkend diploma.