Bij elke activiteit vindt u de coördinaten van het bestuurslid dat graag uw deelname noteert. Vooraf registeren is noodzakelijk. Voor de meeste activiteiten is het aantal deelnemers beperkt, snel reageren is de boodschap.​

Betaling van de activiteit(en) waarvoor u inschrijft gebeurt uitsluitend door overschrijving van het verschuldigd bedrag op rekeningnummer:

IBAN:BE45 7350 0853 6489
BIC: KREDBEBB

Personeelsvereniging Universiteit Antwerpen
Stadscampus
Venusstraat 23 - S.V.091
2000 Antwerpen

met vermelding van: naam, datum activiteit, aantal leden/niet-leden.

In de huidige omstandigheden (COVID-19) vragen we pas te betalen op verzoek van de organisator. U zal een uitnodiging tot betalen ontvangen 10 dagen vóór aanvang van de activiteit. Dit om onnodige aan- en terugbetalingen te voorkomen.