Vrijzinnige dienst

Van harte welkom op de webstek van de Vrijzinnige Dienst van de Universiteit Antwerpen. Door de coranacrisis is de normale werking verstoord. De  lezingencyclus "Zijn we steeds meer verdeeld door vrijheid?" werd onderbroken en wordt verplaatst naar een latere datum. Ondertussen vind je online veel informatie over atheïsme en vrijzinnig humanisme.