"Vertrouwen en/in vaccinatie"

Deel I

9.00 u.   Registratie,  koffie

9.30 u.   Welkom door prof. dr. Guy Hubens, Decaan, Decanaat Geneeskunde en
                  Gezondheidswetenschappen (GGW) & prof. dr. Pierre Van Damme, CEV, UAntwerpen

9.45u.    Complotdenken, niet alleen bij vaccins en vaccinatie
                  dhr. Christophe Busch - Directeur Hannah Arendt Instituut

10.10u.   Confidence in vaccination
                  prof. dr. Heidi Larson, LSHTM, visiting professor KULeuven & UAntwerpen

10.35u.  Tijd voor interactie

10.50u   Koffiepauze

11.10u   Casussen: Hoe pak je twijfelaars aan – rolmodel

                 (Casussen uit CLB, huisarts- & kindergeneeskunde - arbeidsgeneeskunde, K&G)
                 prof. dr. Karolien Poels/prof. dr. Aurélie De Waele, UAntwerpen

12.15u.  Lunchpauze

Deel II

13.15u.  Lokaal actief:

                  Overhandiging van het Valentijntje voor wie zich speciaal inzette in 2022

13.25u. Vertrouwen in vaccinatie in Vlaanderen: hoe aanpakken en waarmee dienen we rekening te
                 houden?

                  mevr. Greet Hendrickx, CEV, UAntwerpen (projecten met Agentschap Z&G)
                  dr. Katrijn Delaruelle, UGent (VAX-Trust EU-project)

13.55u.   Europese Vaccinatieweek: editie 2023

                  dr. Geert Top/mevr. Annick Paeps,  Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid

14.05u.   Vragen over vaccins? Het expertenpanel antwoordt ism prof. dr. Isabel Leroux-Roels
                  
(UGent), dr. Ula Maniewski (ITG), dr. Geert Top (Vlaams Agentschap Zorg en Gezondheid) en 
                   prof. dr. Petra Schelstraete (UZ Gent)
                   Moderator: prof. dr. Pierre Van Damme, CEV, Universiteit Antwerpen

15.10u   Slot

Valentijn Vaccinatiesymposium

Vertrouwen en/in vaccinatie

Datum
Einddatum