Les van de Eeuw

De les van de eeuw - en dat speciaal voor jullie!

De wat? 

Stilstaan bij het (on)vermogen van de mens om lessen te trekken uit het verleden. Academici, journalisten, wakkere burgers, inspirerende figuren uit de cultuur- en bedrijfswereld spitten samen een wisselend actueel thema uit, en dat levert leerrijke lezingen en debatten op. Steevast ruimte voor interactie met het publiek, meer 'infotainment' en wervelend dan puur academisch... dus effectief: speciaal op jouw maat. 

Voor wie?

Leerlingen uit de derde graad secundair
Wij bieden een leerrijk ochtendprogramma aan om eens te proeven van sociaal wetenschappelijk onderwijs aan de Universiteit Antwerpen. Samen met academici, inspirerende figuren en experten ontleden wij de uitdagingen en opportuniteiten die de samenleving met zich meebrengt. Op die manier hopen we jullie blikveld te verbreden en jullie kritisch beoordelingsvermogen aan te scherpen. 

Herbekijk de presentaties op ons YouTube-kanaal

Wanneer?

De les valt doorgaans in de eerste week van februari. In 2022 is dat ... dinsdag 8 februari! Noteer die datum alvast in je agenda. We organiseren een volledige ochtendprogramma van 9u30 tot 12u30 met diverse sprekers. Geen 'brave' lezing...bedoeling is om de leerlingen te prikkelen, uit te dagen, ja zelfs wat provoceren. “Tiens, zo had ik er nog niet over nagedacht” is een uitspraak die we achteraf veel hopen te horen. 

Momenteel bekijken we nog of we naast de plenaire lezing in de voormiddag er ruimte is er een heuse "Dag van de sociale wetenschappen" van te maken, met op maat gemaakte workshops voor kleinere groepen in de namiddag. Wordt vervolgd!