Les van de Eeuw

De les van de eeuw - en dat speciaal voor jullie!

Wat leeft er in de samenleving? Dat bestuderen sociale wetenschappers. In deze Les van de Eeuw spitten verschillende sprekers een actueel thema uit, en dat levert leerrijke lezingen en debatten op. Steevast ruimte voor interactie met het publiek, meer 'infotainment' en wervelend dan puur academisch... dus effectief: speciaal op jouw maat. 

Voor wie?

Leerlingen uit de derde graad secundair
Wij bieden een leerrijk ochtendprogramma aan om eens te proeven van sociaal wetenschappelijk onderwijs aan de Universiteit Antwerpen. We ontleden wij de uitdagingen en opportuniteiten die de samenleving met zich meebrengt. Op die manier hopen we jullie blikveld te verbreden en jullie kritisch beoordelingsvermogen aan te scherpen. 

Herbekijk de presentaties op ons YouTube-kanaal

Wanneer?

De les valt doorgaans in de eerste week van februari. In 2023 is dat ... dinsdag 7 februari! Noteer die datum alvast in je agenda. We organiseren een volledige ochtendprogramma van 9u00 tot (ongeveer) 13u00 met diverse sprekers. Geen 'brave' lezing... De bedoeling is om de leerlingen te prikkelen, uit te dagen, ja zelfs wat provoceren. “Tiens, zo had ik er nog niet over nagedacht” is een uitspraak die we achteraf veel hopen te horen. 

Meer weten over sociale wetenschappen?

Ontdek dan zeker onze opleidingspagina's, volg ons op Facebook / Twitter / Instagram... en is je interesse gewekt, spring dan (al dan niet virtueel) binnen op één van onze Infomomenten