Studio STEM

Tijdens Studio STEM van 1 tot en met 5 februari 2021 kunnen leerlingen van de derde graad secundair onderwijs proeven van een selectie workshops uit de opleidingen van de Faculteit Wetenschappen en de Faculteit Toegepaste Ingenieurswetenschappen.

Uiteraard heeft de coronacrisis ook een impact op Studio STEM. Wij werken er nu al aan om deze editie veilig en coronaproof te laten verlopen. Studio STEM 2021 gaat dus gewoon door, al zal dat in de snel veranderende context de nodige flexibiliteit vergen.

Contact

Joris Baeten - Emen Rafiy - Ann Vandorpe - Cecilia Coppens - Anine Van de Ryck studiostem@uantwerpen.be