Studium Generale

Laatste editie Studium Generale in 2022-2023

Na 20 jaar stopt Studium Generale. Er komt geen nieuwe editie meer in 2023-2024.

Over Studium Generale

Elk najaar organiseerde de Universiteit Antwerpen op acht maandagavonden een reeks gratis lezingen om mensen samen te brengen rond actuele maatschappelijke ontwikkelingen. Elke avond begon met een lezing van een uur, gevolgd door een vragenronde en een gemodereerd debat tussen gastspreker en publiek. De lezingen werden in het Nederlands gegeven.

Studenten konden Studium Generale als keuzevak nemen.