Side header image

De les van de eeuw - editie 3 - Diversiteit en meerstemmigheid in de media - 05/02/2019

Stilstaan bij het (on)vermogen van de mens om lessen te trekken uit het verleden. Wie die dag luisteren wil, krijgt de les gespeld van academici, journalisten, wakkere burgers en inspirerende figuren uit de cultuurwereld. Een wisselend actueel thema vormt daarbij het uitgangspunt voor leerrijke lezingen en debatten. 

Voor wie?

Leerlingen uit de derde graad secundair
Wij bieden een leerrijk ochtendprogramma aan om eens te proeven van sociaal wetenschappelijk onderwijs aan de Universiteit Antwerpen. Samen met academici, inspirerende figuren en experten ontleden wij de uitdagingen en opportuniteiten die de samenleving met zich meebrengt. Op die manier hopen we jullie blikveld te verbreden en jullie kritisch beoordelingsvermogen aan te scherpen. “Tiens, zo had ik er nog niet over nagedacht” is een uitspraak die we veel hopen te horen.

Het programma

De les valt doorgaans in de eerste weken van februari. We organiseren een volledige ochtend van 9u30 tot 12u30 waarbij we de leerlingen uitnodigen om eens in onze grootste hoorcollegezaal (Aula Rector Dhanis) plaats te nemen. Verschillende sprekers van gevarieerd pluimage krijgen het woord over een bepaald thema. We schuwen niet om soms de leerlingen zo nu en dan uit te dagen, provoceren en polariseren. 

Thema voor 2019: Diversiteit & meerstemmigheid in de media

In deze Les van de Eeuw staat diversiteit en meerstemmigheid in de media centraal. Komen voldoende verschillende stemmen uit de samenleving via media aan bod? De toenemende diversiteit in de samenleving weerspiegelt zich zowel op televisie, in kranten als online. Met diversiteit bedoelen we hier zowel de
etnisch-culturele verschillen in de samenleving als verschillen in gender- en seksuele identiteiten. Hoewel media steeds meer kleur en genderdiversiteit tonen, primeert nog steeds de stem en blik van bijvoorbeeld de gemiddelde blanke heteroman. De bestaande medialogica maakt het moeilijk voor etnisch-culturele
en seksuele minderheden om de positie en visie van geprivilegieerde groep(en) uit te dagen.

In deze Les van de Eeuw leggen we uit waarom dat zo is. Maar we gaan ook op zoek naar manieren waarop media de meerstemmigheid van een diverse samenleving beter kunnen laten klinken.

MEER INFO VOLGT

Contact

Piet De Vroede Tel. 03 265 52 83
piet.devroede@uantwerpen.be
De inschrijvingen voor 'De les van de eeuw - Macht en Verzet - 06/02/2018' zijn gesloten.

Samenwerking

Faculteit Sociale Wetenschappen organiseert deze Les van de Eeuw in samenwerking met Kunstencentrum Vooruit. 

Les van de Eeuw is een concept van Kunstencentrum Vooruit.