Side header image

De les van de eeuw - 06/02/2018

Stilstaan bij het (on)vermogen van de mens om lessen te trekken uit het verleden. Wie die dag luisteren wil, krijgt de les gespeld van academici, journalisten, wakkere burgers en inspirerende figuren uit de cultuurwereld. Een wisselend actueel thema vormt daarbij het uitgangspunt voor leerrijke lezingen en debatten. 

Voor wie?

Leerlingen uit de derde graad secundair
Wij bieden een leerrijk ochtendprogramma aan om eens te proeven van sociaal wetenschappelijk onderwijs aan de Universiteit Antwerpen. Samen met academici, inspirerende figuren en experten ontleden wij de uitdagingen en opportuniteiten die de samenleving met zich meebrengt. Op die manier hopen we jullie blikveld te verbreden en jullie kritisch beoordelingsvermogen aan te scherpen. “Tiens, zo had ik er nog niet over nagedacht” is een uitspraak die we veel hopen te horen.

Het programma

De les valt doorgaans in de eerste weken van februari. We organiseren een volledige ochtend van 9u30 tot 12u30 waarbij we de leerlingen uitnodigen om eens in onze grootste hoorcollegezaal (Aula Rector Dhanis) plaats te nemen. Verschillende sprekers van gevarieerd pluimage krijgen het woord over een bepaald thema. We schuwen niet om soms de leerlingen zo nu en dan uit te dagen, provoceren en polariseren. 

Macht en Verzet - 6 februari 2018

Er was een korte periode aan het einde van de twintigste eeuw waarin het leek dat de wereld in een ‘post-politieke’ fase was terechtgekomen. De spraakmakende Amerikaanse professor Francis Fukuyama sprak zelfs over het ‘einde van de geschiedenis.’ De belangrijkste ideologische conflicten leken beslecht. Er heerste een grote consensus dat de democratie de beste manier is om collectieve besluitvorming te organiseren, dat de markteconomie de beste manier is om welvaart tot stand te brengen en dat de universele mensenrechten uitdrukking geven aan de meest essentiële menselijke behoeften en aspiraties. De inschatting aan het einde van de twintigste eeuw was dat deze overtuigingen wereldwijd doorgang hadden gevonden. Werkelijk politiek conflict – over de marsrichting van onze politieke gemeenschappen – leek niet meer aan de orde. Na een kleine twee decennia in de eenentwintigste eeuw weten we dat de ‘post-politieke’ wereld een fabel was. We werden in alle hevigheid terug de geschiedenis in gekatapulteerd. Onze wereld is en blijft een wezenlijk politieke wereld.

Wie politiek zegt, zegt macht. En wie macht zegt, zegt verzet. Beschouw het gerust als de eerste wet van de politieke dynamica dat elke vorm van machtsuitoefening een of andere vorm van verzet zal opwekken. De resultaten van deze machtsuitoefening – democratie, welvaart, mensenrechten – mogen dan nog zo fraai zijn, louter omdat ze de resultaten zijn van machtsuitoefening zullen ze, ten minste door sommigen, als onaangenaam worden ervaren. Wanneer de resultaten pover zijn, en de machtsuitoefening ongepolijst, zal de drang om weerstand te bieden aan de machtshebbers en machtsstructuren des te groter zijn. Het verzet wordt intenser en er is een reële kans dat het een gewelddadige vorm aanneemt. Dit is een les van alle eeuwen.

De dynamiek van macht en verzet roept vele vragen op. Werkt verzet? Of is het bieden van weerstand zelden meer dan een vechten tegen de bierkaai? Onder welke omstandigheden werkt verzet? Hoe kan machtsuitoefening georganiseerd worden opdat het minder verzet opwekt? Is het wenselijk dat machtsuitoefening minder verzet zou opwekken, of is het spel van macht en verzet net de motor achter elke sociale verandering? Als je je verzet wanneer je toevallig niet mannelijk noch blank bent, heb je dan recht van spreken of maakt men je zo gauw mogelijk monddood? En hoe zit het met deze generatie jongeren - moeten we ons zorgen maken over een gebrek aan verzetszin? Op deze en nog meer vragen zullen vier boeiende sprekers ingaan tijdens de tweede editie van de Les van de Eeuw. 

Sprekers

  • Jorg Kustermans, docent internationale politiek, UAntwerpen
  • Christophe Busch, directeur  Kazerne Dossin
  • Rachida Lamrabet, auteur en juriste
  • Nigel Williams, man-met-een-geweten, cabaretier
    Wouter Van Dooren, docent Bestuurskunde 

Praktisch

Dinsdag 6 februari 2018, 9u30 - 12u30, Aula rector Dhanis (K.001), Kleine Kauwenberg 14, 2000 Antwerpen (route / plan)

Contact

Piet De Vroede Tel. 03 265 52 83
piet.devroede@uantwerpen.be
De inschrijvingen voor 'De les van de eeuw - Macht en Verzet - 06/02/2018' zijn gesloten.

Samenwerking

Faculteit Sociale Wetenschappen organiseert deze Les van de Eeuw in samenwerking met Kunstencentrum Vooruit. 

Les van de Eeuw is een concept van Kunstencentrum Vooruit. 

Sprekers

Christophe Busch

Rachida Lamrabet

Nigel Williams


Jorg Kustermans