Leerstoel Zorgberoepen in evolutie

De zorgsector ondergaat heel wat veranderingen en staat ook in de provincie Antwerpen voor grote uitdagingen. De doorstroom van zorgopleiding naar arbeidsmarkt verloopt moeizaam. De uitval en uitstroom binnen verschillende zorgberoepen is groot. Daardoor zijn er personeelstekorten. Hoe kan de zorg- en welzijnssector in combinatie daarmee omgaan met de groeiende en veranderende zorgvraag vanuit de maatschappij?

De Provincie Antwerpen biedt een antwoord op deze vraag met de actielijnen ‘anders leren in de zorg’ en ‘anders werken in de zorg’. Daarom wordt de Leerstoel Zorgberoepen in Evolutie (PAZOE) opgericht. Deze leerstoel wil de aantrekkingskracht en weerbaarheid van de Antwerpse zorgsector versterken door: 

  • Een analyse en synthese te maken van bestaande initiatieven rond anders werken en anders leren binnen de zorgsector. 
  • Een lerend netwerk uit te bouwen waarbij nieuwe, wetenschappelijke inzichten over hoe we zorgpersoneel kunnen aantrekken, behouden en motiveren om vlot hun weg naar de praktijk te vinden. 
  • Drie pilootprojecten uit te rollen gebaseerd op de initiële analyse, ondersteund door het lerend netwerk, en dit in eerste instantie in de Eerstelijnszones Middenkempen en De Rupelaar. 

De leerstoel wil ook zorgen voor verbinding tussen verschillende lopende projecten rond interprofessionele samenwerking tussen professionals en organisaties in de zorgsector. De leerstoel PAZOE is een samenwerking van Provincie Antwerpen,  Faculteit geneeskunde en gezondheidswetenschappen van de Universiteit Antwerpen en het Gouverneur Kinsbergencentrum en loopt gedurende 4 jaar tot eind 2025.